Nordre Rønner er et gammelt stenrev, som ligger knap 8 km nord for Læsø. Både tejst, skærpiber, ederfugl og flere arter af terner yngler her, mens spættet sæl samt den større gråsæl er almindelige i havet omkring.
.

Under sidste istid førte isbjerge sten til området, og i havet nord for Læsø danner de store rev. Enkelte steder når stenrevene op over havoverfladen, hvilket får kysterne til at minde om klippekyster, bl.a. ved Nordre Rønner og Horneks Odde. Begge steder ser man ofte mange spættede sæler og gråsæler samt fugle som skærpiber, der netop er knyttet til klippekyster. Helt op til kysten vokser tang, som er levested for mange arter af bløddyr, krebsdyr og fisk. Kysten ved Horneks Odde har også et interessant planteliv. Eksempelvis har strandvortemælk her sit eneste danske voksested.

På Nordre Rønner yngler den lille rødbenede alkefugl tejsten bl.a. mellem stenene på havnemolen. Færdsel uden for stierne mellem anløbshavnen og fyrtårnet er ikke tilladt i fuglenes yngletid.

Horneks Odde er en del af habitatområdet Holtemmen, Højsande og Nordmarken, mens Nordre Rønner er omfattet af habitatområdet Havet omkring Nordre Rønner, fuglebeskyttelsesområdet Nordre Rønner samt Ramsarområdet Nordre Rønner.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Læsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links