Havnen i Løgstør er beliggende i indsejlingen til den fredede Frederik VII’s Kanal mellem Løgstør Bredning og Aggersund i Limfjorden. Havnen var tidligere en vigtig fiskerihavn, men anvendes i dag hovedsagelig af lystbåde. Dog landes der undertiden de blåmuslinger, som Løgstør markedsfører sig på.
.
Det centrale Løgstør, 2017. Byen ligger mellem Løgstør Bredning og Aggersund. Handel og service er koncentreret i området omkring Østerbrogade. Den tidligere vigtige havn anvendes nu primært som lystbådehavn. Løgstør Kanalhavn er beliggende i indsejlingen til den fredede Frederik VII’s Kanal. Syd herfor mellem kanalen og Løgstør Bredning ligger Limfjordsmuseet.
.

Byvåben Løgstør. Våbenets blasonering: I blåt over tre bølger en plan af et cirkulært voldanlæg med åbninger i den lodrette og vandrette akse indeholdende 12 firkantede figurer med ens, udadbuede sider, alt sølv.

.

Løgstør har en befolkning på 4.104 og et areal på 363 ha. Byen ligger mod nordvest i Himmerland ved Limfjorden, midtvejs mellem Kattegat og Vesterhavet, hvor det smalle og dybe sejlløb gennem Aggersund møder den store, lavvandede Løgstør Bredning. Mod øst er der 41 km til Aalborg og mod sydøst 24 km til kommunecenteret Aars. Aggersundbroen fra 1942 krydser fjorden 4 km mod nordøst og udvider byens opland med egne nord for Limfjorden.

Løgstør fremtræder som en gammel købstad, skønt den først fik rettighederne i år 1900. Byen ligger ved Limfjordskysten og gennemskæres af tre hovedgader. Øst-vest af Bredgade og nord-syd af Sønderport og Danmarksvej. Den ældste, tætte og lave bebyggelse nær havnen og detailhandelsområdet omkring hovedgaden Østerbrogade ligger ganske lavt på hævet havbund og er derfor blevet sikret mod moderat højvande. Bag den lange, øst-vest-gående Bredgade rejser sig den 15-20 m høje, træbevoksede kystklint fra stenalderen, der deler byen i to. Oppe på moræneplateauet befinder sig 1900-tallets byudvidelser; i vest med offentlige institutioner og fritidsanlæg, i midten parcelhuse og mod øst et erhvervskvarter. Løgstør var kommunecenter i Løgstør Kommune frem til 2007.

Aftensolen kaster sine sidste stråler over det gamle fiskerleje og den senere købstad Løgstør. Beliggenheden ved Løgstør Bredning har til alle tider været afgørende for byens økonomi; fra sildefiskeri til turisme.

.

Betydning af bynavnet Løgstør

Den ældste kendte kilde til navnet Løgstør er fra *1514, hvor formerne Løgstedør og Lexstør optræder. I senere kilder findes former som Løøgstedtøør (1530), Løgstør (1611) og Lyckstøer (1683). Navnet er sammensat af landsbynavnet Løgsted og substantivet ør, som betyder »gruset strandbred«, og det sigter til byens placering ved den grusede strandbred tæt på landsbyen Løgsted.

Mere om bynavne i kommunen

Løgstørs byvåben

Til erstatning for Løgstør Købstads tidligere våben, der var taget i brug i år 1900, og hvis hovedmotiv var en naturalistisk gengivelse af Løgstør Kirke, blev der efter Kommunalreformen i 1970 afholdt en konkurrence om Løgstør Kommunes våben. Det vindende forslag blev efter omarbejdning antaget som kommunens våben i 1984. Våbenets motiv er en plan over vikingeborgen Aggersborg over Limfjordens bølger. Det blev d. 30. marts 1984 registreret i Kommunevåbenregisteret. Våbenet blev ført af Løgstør Kommune indtil 2007.

Videre læsning

Læs mere om byer i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links