Løgten har en befolkning på 8.197 og et areal på 3,7 km2. Byen er en langstrakt bebyggelse langs banen fra Aarhus til Grenaa; den omfatter også Skødstrup, som den er vokset sammen med. Afstanden til Aarhus mod sydvest er 13 km fra Skødstrup og 15 km fra Løgten, målt fra de to letbanestationer. Vest og nord for Løgten strækker sig en stor randmorænebue langs Kalø Vig. Den når 115 m.o.h. med Kampehøj vest for Løgten Station, mens jernbanen og Grenåvej, byens hovedakse, ligger 50‑65 m.o.h. Længere nede ad skrænten løber Djurslandmotorvejen med forbindelse til Aarhus. Dermed er der overalt i byen storslået udsigt over landskabet med marker, skove og småsøer i dødishuller, havet, Mols Bjerge og Studstrupværkets store bygningskrop mod sydøst. Der er butiks- og servicefunktioner nær stationerne, og mellem Skødstrup Station og motorvejen findes et erhvervskvarter.

En stor del af husene i Løgten er parcelhuse fra 1960’erne og 1970’erne, ofte tegnet af typehusfirmaer. Byens mest iøjnefaldende bygning er højhuset Siloetten.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Løgten er fra 1777, hvor formen Løgten optræder. I senere kilder findes former som Gammellygten og Nylygten Kro (begge 1875). Navnet er bestemt form af substantivet lygte og blev først brugt om et udskibningssted, udstyret med en lygte, ved Løgten Bugt, hvor der i 1700-tallet anlagdes en kro. En ny kro anlagdes i midten af 1800-tallet og kaldtes Ny Løgten trods en ret betydelig afstand fra den oprindelige navnebærer. Den nuværende by med navnet Løgten er vokset op omkring denne kro.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer