Den brostensbelagte lindeallé Vestergade i den vestligste del af Løgumkloster. Mod nord støder gaden op til Markedsgade, der ses gennem træerne til højre, og mod syd til Storegade. Tilsammen danner de tre gader en trekant, hvor byens forretningsliv er koncentreret. Her ligger også Markedspladsen, hvor der bl.a. afholdes det årligt tilbagevendende kræmmermarked Kloster Mærken.
.
Løgumkloster Kirke er et af de ældste større teglstensbyggerier i Jylland. Dens plan er inspireret af cistercienserordenens kirker i Fontenay og Jouy i Frankrig, men har også et nært slægtskab med den tidligste sjællandske teglstensarkitektur. Kirken er på vellykket vis præget af symmetri i sine individuelle bygningselementer, hvilket i høj grad bidrager til at gøre Løgumkloster Kirke til et arkitektonisk mesterværk.
.

I Løgumklosters bymidte er Markedspladsen, som gennemskæres af brolagte veje med lindealléer, helt særegen. Den ældre bebyggelse er velbevaret og består især af hvidkalkede længehuse med afvalmet tegltag, fx Museet Holmen ved Lillegade og Klostergade, mens kvarteret omkring Allégade er bebygget efter 1890 med tyskprægede murermesterhuse. Ud over Løgum Kloster kan der af interessante bygningsværker nævnes den gamle vandmølle på Møllegade 21‑23 med møllehus ved gaden fra ca. år 1600 og stuehus fra ca. år 1800 samt den fredede præstegård på Storegade 7 fra ca. 1804. Den forhenværende skole, tegnet af Lauritz Thaysen og opført i 1904, blev ombygget til rådhus i 2006. Løgumkloster Refugium er fra årene 1959‑61 og tegnet af Rolf Graae og Richard Aas. De lave, klosteragtige længer indgår naturligt i det historiske miljø mellem kirken og Brede Å.

Videre læsning

Læs mere om Løgumkloster

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur