Landsbyen Sølund ligger syd for Skanderborg og omfatter boenheder og tilbud til voksne med nedsat funktionsevne. Der er plads til ca. 215 beboere (2018) og omkring 700 ansatte på hel- eller deltid.

Sølund var oprindelig en avlsgård, der i 1885 blev overtaget af kommunen. Sølund blev oprettet på baggrund af en henvendelse i 1933 fra Skanderborg Kommune til De Kellerske Aandssvageanstalter i Brejning mellem Vejle og Fredericia om udlejning af Sølund som datterinstitution. Henvendelsen blev besvaret positivt, og opførelsen blev efterfølgende en realitet. Gården blev 1934‑35 ombygget og udlejet til staten som Aandssvageanstalten Sølund.

Sølund har været igennem mange ombygninger og omlægninger og har siden 2007 været drevet af Skanderborg Kommune. Størstedelen af pladserne sælges til andre kommuner med Aarhus Kommune som den største aftager.

Under navnet Landsbyen Sølund har stedet siden slutningen af 1990’erne udviklet sig som botilbud med dag- og døgntilbud til voksne med vidtgående og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Med Lov om social service fra 1998 kom et skift inden for handicapområdet, hvor institutionsbegrebet blev udskiftet med begreber som botilbud og boenheder. Med det afsæt tilbyder Landsbyen Sølund både dag- og døgnbehandling med et værdigrundlag baseret på bl.a. Gentle Teaching. De ca. 215 beboere er fordelt på 14 forskellige boenheder. Der er en fælles ledelse for hele Landsbyen Sølund, og der arbejdes med at inddrage pårørende og det omkringliggende samfund, både i hverdagen og ved andre lejligheder, hvilket bl.a. afspejler sig i involveringen i såvel Sølund Musik-Festival som Smukfest.

Videre læsning

Læs mere om socialområdet og forsørgelse i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg