Helsingør Ferieby fotograferet i opførelsesåret 1959. De små og spartanske feriehuse er af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen fint indpasset i landskabet og ligger stemningsfuldt mellem træer. Feriebyen blev renoveret med respekt for de oprindelige arkitektoniske kvaliteter af Varmings Tegnestue 2010‑11.
.

G.N. Brandt har foruden Marienlyst Slotshave sat sit aftryk mange andre steder i Helsingør. Han tegnede bl.a. et system af parker i en ring omkring Helsingør, hvoraf der i dag bl.a. findes den landskabelige Bergmandsdalparken (»Smørhullet«) med trægrupper af forskellige egearter fra 1934‑35 og 1943. Havekolonien Solbakken anlagdes i 1935 og var planlagt til at være del af byens offentlige anlæg.

Kommunen har også en del moderne landskabsarkitektoniske anlæg. Landskabsarkitekt J. Palle Schmidt skabte 1958‑60 omkring Romerhusene naturprægede udearealer og omkring LO-Skolen har landskabsarkitekterne Agnete Muusfeldt og Inger Ravn skabt et roligt anlæg.

Videre læsning

Læs mere om Helsingør

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur