De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal sol‑ skinstimer og nedbør i Langeland Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Langeland ligger omgivet af hav, og netop havet har en stor indflydelse på klimaet. Det betyder bl.a., at somrene er kølige med mere sol og færre byger, mens vintrene sjældent bliver særlig kolde. I perioder kan det billede dog hurtigt ændre sig. Kommunen ligger nemlig tæt på det europæiske kontinent, og om sommeren kan varme trænge op fra syd og øst, mens kulde kan ramme kommunen om vinteren. Samlet set ligger Langeland blandt landets ti varmeste kommuner, og i september og oktober er den endda landets varmeste.

Der falder kun få byger, og nedbøren stammer overvejende fra fronter og lavtryk. I april får Langeland Kommune i gennemsnit blot 22 mm nedbør, hvilket gør den til landets tørreste. For året som helhed ligger Langeland blandt landets ti tørreste kommuner.

De beskedne nedbørsmængder betyder færre skyer og mere sol. Langeland får da også betydelig mere sol end landsgennemsnittet, og i juli og august placerer kommunen sig blandt landets ti solrigeste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Langeland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima