Fortidsmindet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39192
Sted- og lokalitetsnummer
090202-36
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 25 x 10 m og 1-1,5 m høj. I den sydlige del en ned- gravning ca. 5 x 8 x 1 m. I skov.

Undersøgelseshistorie

1980
Museal rekognoscering - Langelands Museum
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPlyndringshul i SV-ende, samt formodet fjernelse af randsten ikke daterbart. Anlægget først påvist i 1980. Beskadigelserne dog mindst 25-30 år gamle, at dømme ud fra bevoksning. Højning i ungskov af bøg og lærk. Udstrakt i NNØ/SSV. Nær S-lige ende et 4 x 8 m. stort, tværstillet plyndringshul, evt. fra fjernelse af et megalitkammer. Intet spor af randsten. På højoverfladen og i højens umiddelbare nærhed ses flere steder mere end hovedstore sten i skovbunden. Langdysserest. Bevoksning: 1982: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er store bøge ca 30-40 år på hele fortidsmindet . Det vurderes at træerne er plantede .

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links