Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442876
Sted- og lokalitetsnummer
070214-187
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Langdysse, 35 m lang i NV-SØ, 7 m bred, 1 m høj mod øst, noget lavere mod vest. Jordhøjningen meget medtagen af grav- ninger efter randsten, navnlig mod vest hvor alle randsten er fjernede. Tilbage er 9 randsten i sydlige langside, alle væltede, og 5 randsten i nordlige langside, randstenene i langsiderne er ca. 1,5 m lange, flere er kløvede. For østenden 3 væltede randsten, den største 2,50 m lang. Intet spor af kammer.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(46.) Langdysse, ca. 106 F. lang, 15 F. bred, 3-4 F. høi, Retning Sydsydøst - Nordnordvest. Af de meget betydelige Randsten, indtil 8 F. høie, er en Del bevarede, men de fleste kun omstyrtede. Jordhøien er delvis sløifet. Ingen Gravkamre paaviselige 10. Afd. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 35 m lang i nv. - sø. 7 m. bred, 1 m høj mod øst noget lavere mod vest. Jordhøjningen meget medtagen af gravninger efter randsten navnlig mod vest hvor alle randsten er fjernede. Tilbage er 9 randsten i sydlige langside, alle væltede, og 5 randsten i nordlige langside, randstenene i landsiderne er ca. 1,50 m lange, flere er kløvede. For østenden 3 væltede randsten, den største 2,50 m lang. Intet spor af kammer.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Som beskrevet på blåt kort. Bevokset med gammel gran og ung bøg. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. 9 randsten mod S. 6 randsten mod N. 4 sten i gavl mod Ø. Gammel nedgravning/lavning omtrent midt på langhøjen kan være spor efter kammer fjernet i gammel tid. 9 m SØ for østgavl ligger to meterstore sten.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links