Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
390927
Sted- og lokalitetsnummer
200210-159
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse eller langhøj, 16,50 m lang, 11 m bred, 0,60 m høj. Intet spor af kammer. Bør udgraves. Tidl. C-høj, konstateret sløjfet 16.11. 1989/BP.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, 16.50 m l. i Ø.-V., 11 m br. Jordhøjen, der tilsyneladende er uskadt men stærkt overgroet med store Bregner, er 0.50-0.75 m høj. Der ses intet Kammer, ej heller noget Hul efter et saadant. I V.-Enden, tæt ved det nordøstre Hjørne, 5 Randsten alle væltede. Midt for Sydsiden 1 Randsten, staaende. I Ø.-Siden, nær det sydøstre Hjørne, 4 delvis overgroede Sten (mulig Randsten, dog er dette noget usikkert, maaske er det hidslæbte, store Marksten). I N.-Siden ses 3 væltede Sten, vistnok Randsten. Ejeren paastod, at det tyske Militær havde gravet deri, men dette maa vist bero paa en Fejlhuskning. ...[[Bør udgraves. For uanselig til Fredlysning]].
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse eller langhøj, 0,6 x 11 x 16,5 m. Intet Spor af Kammer.
1951
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØnske om udgravning af langdyssen.
1951
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1951
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links