Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42274
Sted- og lokalitetsnummer
050206-159
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/10 1907, godsejerinde frøken Ida M. Suhr til Petersgaard. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant L. Lassen. Langdysse, 7 x 15 m. Randsten: N 2; ingen kamre ses,

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIkke langt fra Skovens nordre Skjel findes følgende Mindesmærker [sb.159-160]: En Langdysse [sb.159], 47 Fod lang, med Retning: Øst-Vest, 22 Fod bred. Kun enkelte Randsten ere bevarede. Jordhøien, omtrent 4 Fod høi, er urørt og dækker formentlig over Gravkisterne. Langdyssen ligger ved Foden af en høiere Banke.
1906
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, bevoxet med yngre Bøge. Henligger omtrent, som da Sognebeskrivelsen optoges [berejsning 1876]. Af synlige Randsten forefindes: i N-Siden 2 staaende, 3 faldne, i Vestenden 1 staaende, 1 falden, i Ø-Enden 1 falden. Fra Sydsiden er Randstenene borttagne og Jordhøjningen derved noget beskaaren. I- øvrigt er Jordhøjningen smukt bevaret. [[47 Fod i Ø.-V. 22 Fod br.]].
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 15 + 7 m. Randsten: N 2. Ingen Kamre ses.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Museerne.dk
1981
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøjen er på sb-kortet afsat ca. 50 m for langt mod NØ. Højen ligger ikke på bakken ved indkørslen til skoven, men ved foden af den.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links