Oversigt, set fra NNV
.
Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282910
Sted- og lokalitetsnummer
010403-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 84 m lang, ca. 7 2/3 m bred for enden, 11 2/3 m ved midten, ca. 2,5 m høj. Orienteret NNØ-SSV. 4 store huller i højen, måske spor af bortgravede kamre. Bevokset med tæt birkeskov.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSyd for Dæmpegaard ligger en Langhøi, som Nord til Nordøst til Syd til Sydvest er 254' lang, paa Midten 7 1/2' høi, ved den nordlige og sydlige Ende er den 23' bred, paa Midten 35' bred. - 29 3/4' fra den nordlige Ende sees en med Høiens Længdeaxe parallel Udgravning, 11 1/2' lang og paa Midten 4 1/2' bred, den er afrundet for Enderne og omgiven med enkelte, middelstore Haandstene. - Syd derfor og 63 1/2' derfra er der en Udgravning ud til Høiens vestlige Udkant, 10 1/2' lang og med enkelte Stene i Randen. - 53' Syd for denne en lignende Udgravning, 8' bred og lang. - 47' Syd derfor en Samling Haandstene, 15' lang Nord-Syd, den sydligste Del er Udgraven. I Højens sydøstlige Hjørne lig[g]e 2 store Stene (forhen Randstene ?).
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, ca. 84 m l., ca. 7 2/3 m bred for Enden 11 2/3 m ved Midten, ca. 2,5 m høj, Orientering NNØ-SSV. 4 store Huller i Højen, maaske Spor af bortgravede Kamre. Bevokset med tæt Birkeskov.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links