Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624185
Sted- og lokalitetsnummer
040113-51
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a. (Alsted skov afd. 10B) Langdysse, 4,5 x 16 m. Ø-V uden kammer og uden nævneværdig høj. Randsten: Ø. 2, N. 10, V. 3, S. 10. Mindesmærket res- taureret. Øst for langdyssens østgrænse ligger en højning med en længde af 9 m i Ø-V og en bredde, der svarer til langdyssen. NMI.: Langdysse......S. 10. Indenfor stenrammen ligger fragment af en større stenblok. Mindesmærket restaureret.

Undersøgelseshistorie

1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 4.5 x 16 m. (Ø-V) uden Kammer og uden nævneværdig Højning. Randsten: Ø.2, N. 10, V. 3, S. 10. Indenfor Stenrammen ligger Fragment af en større Stenblok. Mindesmærket restaureret. Øst for Langdyssens Østgrænse, som den nu fremtræder, og i Fortsættelse af den, ligger en Højning med en Længde af 9 m. i Ø - V. og en Bredde, der svarer til Langdyssen.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMegalitanlæg. Mål: 0,7 x 28 x 10 m Restaureret ifølge fredningskartoteket. Orienteret Ø-V. Anlæggets vestlige del består af store sten : N 10, Ø 2, S 10, V 3. Stenene delvis kløvede. Rammens dimensioner er 16 x 6,5 m. Indenfor rammen ligger mod øst en stor, kløvet sten. Øst for rammen ligger en aflang højning, ca. 12 x 10 x 0,7 m høj. Ingen høj indenfor rammen, men dens vestlige del står på en kunstig terasse. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links