Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
36233
Sted- og lokalitetsnummer
040313-34
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen afmeldt til RAS 1986 ********************** Rest af Langdysse, nemlig 4 væltede randsten. Intet kammer, ingen jordhøjning. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid("Nye Kobbel"). Helt forstyrret Stenaldersmindesmærke. En Randsten staar op, c. 4 ligger omvæltede. Alle andre Stene ere efter Meddelelse forlængst bortførte, og den oprindelige Form mindedes ikke. Anmærkning: De i Antvorskov Skove beliggende Mindesmærker [sb. 29-36] have for en Del, da der i Regelen kun findes daarligere Midler til Orientering end paa aaben Mark, maattet afsættes paa Kortet efter Skøn. Dog er bestandig tilstræbt saa stor Nøjagtighed som muligt. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse, nemlig 4 væltede Randsten. Intet Kammer, ingen Jordhøjning. Træbevokset i Skov.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningMeget lidt tilbage, ikke længere omfattet af naturfredningsloven.
1986
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,C

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links