Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
342423
Sted- og lokalitetsnummer
040108-2
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/3 1891 Gdr. Kriatian Larsen i henhold til reser- vation i skøde fra Sorø Akademi. Langdysse, "Blesdys", 2 x 11 x 28 m. Or. NNØ-SSV. Randsten: NNØ 3, ØSØ 11 (4 v.), VNV 11. Intet kammer. De sydligste 7 m næsten afgravet. Tilgroede udgravninger i top. Ø-og V- sider- ne beplantet med buske. Toppen græsgroet. Ligger i have. Hus kun få meter fra højen.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredlyst Langdysse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse "Bleskedys", 2 x 11 x 28 m., orienteret NNØ-SSV. Randsten: NNØ. 3, ØSØ. 11 (heraf 4 væltede), VNV. 11. Intet Kammer. De sydligste 7 m. næsten afgravet. Tilgroede Udgravninger i Top. Ø. og V. Siderne beplantet med Buske. Toppen græsgroet. Ligger i Have. Hus kun faa Meter fra Højen.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBlesdys / Bleskedysse. Langdysse i NNØ-SSV'lig retning. Den måler ca. 2 x 28 x 11 m. Højen har en noget uregelmæssig overflade med en ældre, lidt kantet lavning omtrent 1/3 fra S-enden, måske fra kammer. Mod S er højen afgravet (nær huset), så randstenene står ret frit. Højen er ret tilgroet med tæt buskads under større træer, opgav at tælle randsten - højen ser intakt ud. Der lå en gummislange op ad højside - ikke påtalt. Højen ligger midt i baghave og ses ikke på afstand p.g.a. bebyggelse. Ca. 20 m til offentlig vej, på skråning. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links