Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38053
Sted- og lokalitetsnummer
210102-15
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

matr.: Brøns, art.nr.1, k.bl.12, parc.38/18 (1-16) Langhøj, 1,10 m høj, ca. 23 m i diameter i N-S-lig retning, ca. 15 m i Ø-V-lig retning. Overfladen overalt deformeret af uregelmæssige, små som store forsænkninger. Omridset ganske flydende. Tæt bevokset med graner i bredt læhegn.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i Retning N-S., 23 M. lang, 14-15 M bred, 1.35 M. høj. Ganske ødelagt. Lyng og græsgroet i Ager.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 1,10 m høj, ca. 23 m i diameter i N-S-lig retning. ca. 15 m i Ø-V-lig retning. Overfladen overalt deformeret af uregelmæssige, små som store forsænkninger. Omridset ganske flydende. Tæt bevokset med graner i bredt læhegn.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøjen, der er N/S-længdeorienteret, har en meget ujævn overflade med flere større og mindre, tilgroede forsænkninger. To rævegange af nyere dato ses i højsiden mod SV. På højen gror enkelte store gran og lærk samt enkelte mindre (<1 m.) røn.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links