Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282642
Sted- og lokalitetsnummer
010201-139
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 11 m l. i N-S, 7 m br. Lav jordhøjning. Enkelte randsten synlige. Mod N 2, V 3, S 1, alle væltede. Ingen kammer ses. Græsklædt i udyrket mark.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod øst henimod søndre skæl findes en stensætning eller måske rettere rester af en sådan, på hvilken der imidlertid ikke i de sidste 60 år [siden 1813] er ryddet noget. Dens art er ubestemmelig, i grundplan tegner den sig således: [skitse]. Den ligger i en meget lav jordhøjning 42' l., 19' br. i retningen n.ø.-s.v. Af stenene [disse har ingen bogstaver på skitsen] er a. 4' h., b. 2'8" (synes kløvet) c & d 2'4" h. Flere mindre stene ligger spredte på og i højen - om den så kan kaldes. Det omgivende terrain er fladt.
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. 11 m l. i N-S, 7 m br. Lav Jordhøjning. Enkelte Randsten synlige: mod N 2, V 3, S 1, alle væltede. Ingen Kammer ses. Græsklædt i udyrket Mark.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssen blev ikke lokaliseret. Eftersøgningsintensiteten i området bestemtes dog af kombinationen ueksploderede granater og højt græs. Efter al sandsynlighed er objektet fjernet. Ingen mål.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links