4247 randstene i S, vestdel. Set fra SØ.
.
4242 oversigt. Set fra SØ.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38265
Sted- og lokalitetsnummer
050204-9
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdyssen "Evers Grav", 38 x 8 m, 1,25 m høj. Randsten: nord 10 (6 væltede), syd 8 (2 væltede) og vest 3.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa jævn Flade findes en betydelig og ret vel bevaret Langdysse. Dens Længde i Østsydøst-Vestnordvest synes oprindelig at have været 170 Fod, nu er kun den 125 Fod lange, østlige Del velbevaret, i den vestre Ende findes der store Huller. Bredden er 29 Fod. Den særdeles smukt og regelmæssigt byggede Jordhøi er 5 Fod høi, ingen Gravkiste er synlig. Randstenene, som ere meget store, findes kun i den østlige Del, mod Nord 8 staaende, 4 liggende Sten, mod Syd 6 staende, 5 liggende, i Langdyssens østre Ende findes nu 5 omstyrtede Sten. Dette Mindesmærke fortjener at fredes.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdyssen "Evers Grav" 38+8 m. 1 1/4 m. høj. Randsten N: 10 (6 væltede), S 8 (2v.), V 3.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links