Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
46268
Sted- og lokalitetsnummer
070608-147
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Aflang firsidet stensætning, 5,5 x 8,7 m. 4 sten i S, 3 i V, 4 i N og 1 i Ø.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn aflang, firsidet Stensætning ca. 50 m fra Loddens Vestende, i Skællet til Mtr. Nr. 172 og 20 m N for Skovvejen. Den er i udvendig Maal 8,70 m i Ø-V, 5,50 m i N-S. Bevaret er 4 Sten i Sydsiden, 3 i Vestenden, 4 i Nordsiden og 1 i Østenden, deraf staar 2 mod Ø, 2 mod SV ligger skraat og Resten er væltet helt. Udenfor ligge nogle faa Sten. Skældiget gaar hen over dem. Dklt. Nr. 3. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang firkantet Stensætning, 5,5 x 8,7 m. 4 Sten i S, 3 i V, 4 i N, 1 i Ø.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 13,7 m lang. Stensætning, vistnok identificeret på den angivne position, men med nogen usikkerhed. Der foreligger en NØ/SV forløbende række af 4 tætliggende plus en østlig, mere solitær kampesten, alle 5 godt meterstore. Rækken er 13,7 m lang (7,0 m, hvis den østlige sten fraregnes). Ca. 4 m øst for rækken ligger en enlig kampesten.Flere spredte sten ses N for rækken. Såfremt det her beskrevne er identisk med 4626:8 (hvad alt tyder på), synes altså en hel del af anlægget at mangle, ujvf. fredningstekstens beskrivelse. Ca. 30 m N for anlægget ses en anden koncentration af større sten, som dog i endnu mindre grad svarer til deklarationens beskrivelse. Det samme gælder et ret tydeligt anlæg ca. 15 m NØ for (den formodede) 4626:8. Det drejer sig om en tydelig stenkoncentration, der dels ligger på en tydelig højning og dels omfatter flere megalitstore, stående sten (fotos 03:14-15). Dette anlæg bør registreres og fredes. Formodentlig er det en sløjfet (rund)dysse. Del af stensætning. Dens N langside består af 4 tætliggende sten på række i NØ-SV retning, 7 m lang, samt ca. 5 m Ø derfor yderligere en sten, alle 5 sten godt meterstore. Ca. 4 m SØ for rækken ses en stor sten. N for rækken ses flere spredte sten. N for rækken ses flere spredte sten. I skel til matr.nr. 173 Frejlev By, Kettinge. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLanghøj, ca 13 m lang, ca 9 m bred, 0,4 m høj. Orienteret Ø-V. Difus udstrækning. 4 meterstore sten i Ø-V retning, tre af disse hældende mod N. N for denne række en række på 3 sten 0,4 m store. S for rækken med de 4 hældende sten en række bestående af 2 sten 1,2-1,4 m lange. Imellem den midterste og den sydlige række en samling af 7 sten 0,3-0,5 m store. En meter S for den sydlige række en bunke sten 0,1-0,3 m store, bunken 2,5 m lang, 2 m bred og 0,2 m høj.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links