Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181322
Sted- og lokalitetsnummer
140711-45
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 1,8 x 13 x 22 m (N-S). I top mod nord et 1 x 1,5 m stort hul ca. 0,4 m dybt. Den sydlige del af langhøjen har karakteren af en noget lavere banke. Bevokset med lyng og græs og selvgroet røn.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 5 F. høi. Et ubetydeligt Hul i Toppen. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj 1,8 x 13 x 22 m (N-S). I top mod Nord et 1 x 1,5 m stort hul ca. 0,4 m dybt. Den sydlige del af langhøjen har karakteren af en noget lavere banke. Bevokset med lyng og græs og selvgroet røn. Tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs og Lyng
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Langhøj" som beskrevet orienteret N-S. Imod N en rundhøj ca. 2m. høj og 10m. i diameter med gl. topkrater. Syddelen er et fladt og delvist afrundet plateau, ca. 1 m. højt og med en del synlige sten. - sansyneligvis en tilstedende rydningsrøse fra det syd for liggende markfelt med digevoldinger og rydningsrøse 1813:23. Højen ligger i nordenden af et forhistorisk marksystem på et fladt plateau på top af bakkedraget som i nyere tid er opfuret ved maskinel pløjning. §53: Nåletræbeplantning nu ca. 0,4 - 0,6 m høje helt indtil højfod i gl. pløjerille af N-S gående retning. Beplantning fra Ø-V gående elhegn ca. 10m. F for højen og indtil eksisterende skov/bevoksning imod N og Ø, samt imod V til markskel m. ager ca. 40 m. fra højfod, og videre sydover langs markskel i et ca. 5m. bredt bælte vest f. 1813:23 til den naturlige sydvendte skrænt. Skønnet alder på beplantningen 1-3 år. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links