8101 oversigt
.
4534 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
352112
Sted- og lokalitetsnummer
040307-18
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valbygaard. Afmærkn.: MS 1888. "Hylledysse", langdysse 30 x 8 m. 1 m høj. Intet kammer ses. Randsten: V 20, S 4, Ø 9, N 3.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, "Hylledysse". Retning Sydøst til Syd - Nordvest til Nord. 96' lang, 30' bred. Jordfylden c. 3' høj med noget uregelmæssig Overflade. 75' fra Sydenden to Stene paa tværs af Langdyssens Retning, mulig betegnende oprindelig Afslutning. Af Randstene findes: i Vestsiden 18 staaende, 1 falden, i Sydenden 3 skredne, 1 falden, i Østsiden 6 staaende, 4 faldne eller skredne, i Nordenden 1 staaende, 2 faldne. Mellem Stensætningen henligger flere forslæbte, tildels flakte, Stene. Intet Spor af Gravkammer. - Fredet, fredlysningen thinglæst 17/6 1873. MS. Bevoksning: 1983: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hylledysse", Langdysse 30 x 8 m., 1 m. høj, intet Kammer ses. Randsten: V.20, S.4, Ø.9, N. 3.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hyldedysse", 1,0 x 32,0 x 12,0 m... Langhøj NV-SØ. Randsten: NV 4, NØ 10, SØ 5, SV 18. En dynge sten udenfor dyssen mod S lovedes fjernet. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links