Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
303062
Sted- og lokalitetsnummer
020307-26
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 13 x 8 m; mod syd 6, mod nord 2 og mod øst 1 randsten; højen væsentlig borte.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSyd for samme Vei [fra Klampenborg til Fortunen], i Nærheden af Fortunen. Rester af en Langdysse. Dyssens Retning har været Øst til Vest. Breden 8 Meter. Længden ubestemmelig. Mod Syd er en Række af 6 Stene, 12,8 Meter lang. Mod Nord 2 Stene. Mod Øst 1 Sten. Der er ingen Høining, men henimod østlige Ende staar et Træ med en større Jordklump om Stammen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1899
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Kjær nr.106] Rest af Langdysse, lille, ca. 8 M.br. I n. Side 7 Randsten (3 st.), i s. 2 faldne. Største Længde nu 13 M. Højningen væsentlig borte. En Knold i Midten bev. ved et stort Træ.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[R.nr.3] Langdysse, 13 x 8 m. mod S. 6, mod N. 2 og mod Ø 1 Randsten, Højen væsentlig borte. R.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorI S. 8 randsten synlige. I N. 8 randsten synlige. Fot. E.B. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 1,0 x 13,0 x 8,0 m. I skov.
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Er ikke indmålt.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links