oversigt af strand og skrænt, set fra syd
.
det nederste af skrænten er eroderet af havet
.
strand og skrænt neden for FM, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292453
Sted- og lokalitetsnummer
030402-2
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 1 x 8 x 25 m. Randsten NV: 4, NØ 12, SV 11. NMI: Langdysse 1 x 8 x 25 m (NV-SØ). Ligger umiddelbart oven- for strand skrænten. Noget af SØ enden vistnok skredet i fjorden. Intet kammer på højen. Randsten: NV 4, NØ 12, SV 11.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse i Retningen NV-SØ liggende umiddelbart ovenfor Strandskrænten, saa at et vistnok ikke lidet Stykke af dens Sydøstre Ende er skredet ned ad Skrænten ved Fjordens Udhulning af denne. Den tilbageværende Del er 57 1/2' lang, 26' br. Tallet paa Randstenene om denne synes oprindeligt at have været 11 mod S.V., 13 mod N.Ø. Endesidernes antal mod N.V. er ubestemmeligt (3-5), de have ikke udmærket sig ved nogen særlig Størrelse. - Til Gravkammer ses nu i det mindste intet Spor.
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].
1940
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidYderligere restaurering. [Se BER under j.nr. 24/38].
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1 x 8 x 25 m (NV-SØ). Ligger umiddelbart ovenfor Strandskrænten, noget af SØ-Enden vistnok skredet i Fjorden. Intet Kammer paa Højen. Randsten: NV: 4, NØ: 12, SV: 11.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links