Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431293
Sted- og lokalitetsnummer
230203-12
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj i retning Ø-V, 14 - 17 m bred, 30 m lang. Velbevaret. Langs højfoden en del randsten, ret små. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj med Retning Ø-V, 30 m l. Bredden, der er størst henimod Vestenden og aftager noget mod Øst, er 14-17 m. Velbevaret. Langs Randen, lidt over Højfod, ses et Par Steder Overfladen af jorddækkede Sten af en indre Fodkrans: midt for Nordsiden 3, for Vestenden 4. Desuden ligger 2 løse Sten ved Vestenden. Kransen synes dannet af ret smaa Sten. Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid34. Langhøj, Længde 32 m, høj ca. 2 m, en Del Randsten bevaret.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i retning øst-vest, 14-17 m bred, ca. 30 m lang. Velbevaret. Langs højfoden en del randsten, ret små. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotLanghøj (rød) retning nordøst-sydvest, lang 32 m, høj 2 m, en del randsten bevaret.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 2,0 x 30,0 x 16,0 m. Som 4312:92. Ingen fotos. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Udgåede træer på top samt en del kvas.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links