Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322640
Sted- og lokalitetsnummer
020601-19
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj i Ø-V, 1,50 x 15 x 30 m. (Nærmere beskrivelse umu- lig på grund af tæt krat.)

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Høi tæt Syd for foregaaende [sb.18], bevoxet med lavt Krat, 30' i Diam. 4' høi. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i Ø-V, ca. 1 1/2 x 15 x 30 m. (Nærmere Beskrivelse umulig paa Gr. af tæt Krat).
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, mål ca 30x15x1,5 m. Højen er tilgroet med krat, nærmere beskrivelse umulig. Orientering Ø-V, omtrent 4 m fra østenden ses 2 større sten=randsten? Ingen synlig fredningssten. Højen ligger højt i landskabet på en mindre morænebakke ved kant af skråning ned mod Lejreådal og moseområde mod V. Omtrent 50 m fra markvej ca 1 km fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placering i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1986
Anmeldelse fra privat - Roskilde Museum
1998
Museal prøvegravning - Roskilde Museum
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links