randsten langs den sydlige langside
.
langhøjen set fra den NV-lige ende
.
oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
382217
Sted- og lokalitetsnummer
040411-5
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Norgaardene. Tingl.: 27/7 1893, gdr. Lars Larsen ifølge forpligtigelse pålagt i købekontrakt af kammerherre C. Castenschiold til Borreby. Langdysse 38 x 7 x 1 m. Randsten: Ø 22 (7 v.), N 5, V 20 (3 v.), S 5 (4 v.). Intet kammer synligt. Krat og træbevok- set i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod Ø. ligger en helt overgroet Langdysse c. 120' l. i NV-SØ. C. 23' br. Endestenene ere større end de andre Randstene. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 38 m. 1., 7 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod Ø. 22 (7 væltede), mod N. 5, mod V. 20 (3 v.), mod S. 5 (4 v.). Intet Kammer synligt. Krat- og træbevokset i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Den måler ca. 1 x 38 x 7 m i NV-SØ'lig retning. Der er god pløjeafstand. Højen er noget ujævn, højest i NV-enden. Der ses randsten NØ 13, NV 3, SV 16, SØ 3. Randstenene er svære at tælle p.g.a. tilgroning, kvas - intet tegn på, at der er fjernet nogle. Intet kammer synligt / plyndringshul. Højen er tæt tilvokset med gamle løvtræer og buskads, især i kanterne, en del græs på højen. Enkelte sekundære sten ved kanterne. Den kunne ved pleje blive **. Den ligger ca.75 m fra ret ringe markvej og 275 m fra landevej, i et åbent landskab. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links