Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5335136
Sted- og lokalitetsnummer
060203-193
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 2 m høj, længde i Ø-V 25 m, bredde 11 m. På højfladen nær østenden ses toppen af to sten, der formentlig markerer et kammer. På sydsiden er der fem randsten, 3 stående og to udvæltede, på den vestligste af de stående findes et skåltegn. Der ses flere huller i nordsiden efter fjernede randsten. Et ældre jorddige forløber langs nordsiden og overlejrer helt dyssens NV-hjørne. Der ses flere huller i nordsiden efter fjernede randsten. Et ældre jorddige forløber langs nordsiden og overlejrer helt dyssens NV-hjørne.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterLanghøj
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPleje bør foretages ved fortidsmindet. Er overvokset med krat og enkelte store fyrretræer som vil skade fortidsmindet, om de vælter.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links