Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra nord
.
Fortdisminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41163
Sted- og lokalitetsnummer
090422-18
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4116-5, 4, 3. Langhøj, velbevaret, ca. 1,3-1,5 x 12-13 x 28-29 m, orien- teret i VNV-ØSØ. I den ene langside (mod SSV) 1 randsten, for den anden langside 4, for ØSØ-enden 3, og for den anden ende 2; alle randstenene, på nær 1, næsten skjult. Græsklædt med et par buske, i strandeng.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj orienteret NV/SØ, indeholdende megalit. I N ses/mærkes adskillige randsten, i S 2-3 stykker og ligeledes nogle i begge kortsider, især flere, tætsiddende i den sydøstlige gavlende. Højfyld delvis udskredet, således at den næsten helt dækker randstenene. Intet synligt spor af kammer, dog heller ikke højoverfladen nogen fordybning som efter nedgravning til/i et kammer. Mål: 1,7x36x16 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links