Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
37243
Sted- og lokalitetsnummer
050710-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 12 x 20 m, 1,2 m høj. Randsten: vest 5 + 1 væltet, nord 4 + 1 væltet, øst 7 + 3 væltet, syd 3. Intet kammer ses. Uregelmæssig, overfladen stærkt forgravet. Græs- og kratbe- vokset. 13/1 1955 aflyst.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Retning NØ-SV. Højningen er 19-20 M lang, Bredden vist 11-12 M, Forholdene ved Østsiden noget uklart, der er udsparet en større Trekant fra Dyrkning. Højden er c 1.20. Stenrækkerne er 17.50-18 M lange og Bredden mellem dens Ydersider er c. 7.50, derfra til vestre Fod er c 2 M. Af Vestsiden ses det søndre Hjørne udvæltet, derpaa følger 5 staaende paa Rad med samlet Udstrækning 6.50 M. Derefter er Forholdet uklart, idet talrige Sten er opdyngede. I Nordenden ses 3 mindre, tvivlsomme Sten i Vest, derpaa efter et Mellemrum 1 indvæltet, 1 staaende, men noget afkløvet, samt 2-3 staaende. Af Østsiden ses fra Nord: 1 staaende, 1 væltet og 3 staaende. Derpaa efter et Mellemrum 1 væltet, 3 staaende, 1 mindre (tvivlsom) og 1 lidt udvæltet. I Sydenden ses 2 store foruden Sydvesthjørnet. Af Kammer ses intet.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 12 x 20 m., 1.70 m. høj. Randsten: V. 5 + 1 væltet, N. 4 + 1 væltet, Ø. 7 + 3 væltet, S. 3. Intet Kammer ses. Uregelmæssig, Overfladen stærekt forgravet. Græs- og Kratbevokset.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTotalt sløjfet 1953.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links