5414 randstene i sydlig del af ØSØ-side. Set fra SSØ.
.
5404 randstene i nordlig del af ØSØ-side. Set fra NØ.
.
5400 kløvet randsten i VNV-sidens sydende. Set fra VNV.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37244
Sted- og lokalitetsnummer
050710-5
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 35 x 14 m, 2,25 m høj. Randsten: øst 18 + 1 væltet, vest 7 + 6 væltet, nord 2 + 4 væltet. Intet kammer ses.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Retning NØ-SV. 35 M lang, 14 M bred, c 2.25 M høj. Højningen er gennemgaaende velbevaret, mod NV har den dog maaske strakt sig noget længere ud og af Sydvestenden er noget afgravet, dog vist ikke meget. Afstanden mellem Stenrækkerne er 8.50 M. I Østsiden staar fra Syd 18 Sten i uafbrudt Række med indtil 1/2 Ms indbyrdes Afstand, heraf er No 6 udvæltet, No 18 afkløvet, de 18 Sten optager c 27.50 M. Derpaa ligger 1 væltet helt ned ved Højens Fod. Fra Sydenden, der er beskadiget, mangler Stenene. I Vestsiden ses sydfra 1 staaende og 1 udvæltet. Derpaa mangler et Par, hvorefter 1 udvæltet og kileflækket, 1 staaende, 1 udadhældende, 2 udvæltede, 2 staaende, 2 udvæltede og kløvede. Derpaa mangler antagelig 2, hvorefter ses 1 staaende. Atter mangler ca 2, derpaa ses 1 staaende. Derefter mangler 1 og ses 1 indadvæltet. Mellem den sidste og den nordre Endesten er et Mellemrum af 4.20 M i hvilket der ligger forskellige Afkløvninger. Fra Nordenden ses fra Øst: 1 mindre, 1 stor liggende, 1 mindre. Derpaa et Mellemrum paa 1.30 M udfor hvilket der ligger en mægtig Sten c 1.50 længere inde på Højningen. Stenen, der er kløvet, er 2.30x2 M stor. Derpaa 1 stor, 1 mindre, 1 større, alle større ligger. Af Kammer ses intet, men det er antagelig bevaret, idet der ikke ses noget Svaj i Rygningen, der er helt græsgroet. Oppe langs Ryggens Sider ligger en Del indslæbte Marksten og Afkløvninger. Jvf Pl.XVIII. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1914
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 35 x 14 m., 2.25 m.høj. Randsten: Ø. 8 + 1 væltet, V 7+6 væltede, N.2+4 væltede. Intet Kammer ses.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Usædvanlig svær jordhøj. Et stykke op ad skråningen står randstenskæden af indtil 1 1/2 m høje sten. Mod øst er hele langsiden intakt. Den sydlige kortsides sten mangler. Ved N og V-siden er stenene stort set tilstede, men ofte noget ude af plads. Den sydlige kortside er afgravet - ifølge ejeren af en tidligere ejers søn. Graveriet blev indstillet, da der døde en ko på gården. På toppen ses i nordlige halvdel en lille række af 1/2 m lange sten parallelt med randstenene i øst. Både i nordlige og sydlige halvdel ses en del større (sprængte) sten - sandsynligvis fra dyssekamre. Langs højsiderne endel buske og småtræer som generer dyrkningen. Ejeren rydder dem selv ved lejlighed. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links