Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312811
Sted- og lokalitetsnummer
020211-41
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredlyst af statshusmand Jakob Peder Jakobseb i hen- hold til landbrugsministeriets cirkulære af 26/7 1911. Dekl.tingl. 18 marts 1914. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m. Afmærkn.: MS 1924, J. Raklev. En langagtig høj, 2-2,50 m høj, 15,50 m lang i NØ-SV, 9 m bred. Foden noget afpløjet mod NØ, NV og SØ; siderne NØ, NV og SØ noget afgravede. Hele højens overflade noget ujævn.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn meget velbevaret, noget aflang, lyngbevoxet Gravhøj, 8' høj og 30 x 47' i Diam. Bevoksning: 1988: Løvkrat
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn langagtig høj, 2-2,50 m høj, 15,50 m lang i NØ-SV, 9 m bred. Foden noget afpløjet mod NØ, NV og SØ, siderne NØ, NV og SØ noget afgravede. Hele højens overflade noget ujævn. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjene No. [sb.] 41-42 ligger nu paa en til Statshusmandsbrug frasolgt Lod, Matr.Nr. 8l af Vadsby. Høi No. [sb.] 41 var i en saadan Stand, at den egnede sig til Fredlysning. 5/2 1914 C.N.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med uigennemtrængeligt brombærkrat. Helt umulig at betræde. Området nu udlagt med 3-5-årige graner (uden tilladelse). Plantagen afgrænset mod V (mod under planering værende grusgrav) og mod S (mod ager) med levende hegn. Trods afslag på disp. vedr. højspændingsledning (J. 1422/61) løber midten af ledningsnettet ca. 10 m fra højfod i NØ. Masterne dog i god afstand fra højen, men ikke 100 m. Sanering i form af rydning af buske ville pynte, men er formålsløs, da højen er usynlig fra offentligt tilgængeligt område. Mål: 2,5x15,5x15,5 m. Påtaling: Tidligere dyrket mark. altså har højen 100 m beskyttelseszone. Der er plantet op til højfod! ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1988: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links