Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41279
Sted- og lokalitetsnummer
050216-65
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 7 x 40 m, indtil 1 m høj. Randsten: NØ 2, SØ 22, SV 3 og NV 20, de fleste væltede. På højen enkelte spredte sten.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Bakkeskraaning ligge Levningerne af en stærkt forstyrret Langdysse, 122 Fod lang, 19 Fod bred. Længderetning omtrent Øst-Vest. Randstenene ere af forskjellig Størrelse, dog gjennemgaaende smaa, de have staaet langt fra hinanden og ikke regelmæssigt, mange af dem ere nu borttagne. Meget svag Jordhøining indenfor Randstenene.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 40+7 m. indtil 1 m. høj. Randsten:NØ2,SØ.22,SV.3,NV. 20, de fleste væltede. Paa Højen enkelte spredte Sten.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links