4976 oversigt. Set fra Ø.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
412814
Sted- og lokalitetsnummer
050206-54
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868 fra staten. Afmærkn.: MS 1906, løjtnant L. Lassen. Aflang høj, 17 x 30 m, 2 m høj. Rævegrave. 1 randsten i syd.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn aflang Høi, oval eller firkantet med afrundede Hjørner, høiest paa Midten og affaldende mod Enderne. En Del af Randstenene om Foden er borttagne. 94 Fod lang, Nord (til Øst)-Syd (til Vest), 50 Fod i Tværmaal, 6-7 Fod høi. Pl. 15.
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, vel bevaret, bevoxet med yngre Bøge. 100' lang i Retning N-S, 52' br. Lige Rygning uden Indsænkninger, jævnt affaldende for Enderne og til begge Sider. I Toppen nær Sydenden en Rævegrav, ellers uskadt. Synlige Randsten: i Sydenden 1, Vestenden 11, Nordenden 1, Østsiden 4.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang Høj, 30+17 m. 2 m. høj Rævegrave. 1 Randsten i S.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links