Vestlige kammer set fra NØ
.
Østlige kammer set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
301737
Sted- og lokalitetsnummer
030505-39
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/9 1930, Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe til grevskabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930, Raklev. Rævebakke, fritstående, dobbelt jættestue.

Undersøgelseshistorie

1866
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDobbelt Jættestue paa flad Mark. Se vedlagte Tegninger af I.M. Petersen og Fortegnelse over de i Kamrene fundne Oldsager af Inspecteur Kruse, i hvis Samling de ere bevarede som samlet Fund. Jævnfør Tegninger af flere af Oldsagerne af I.M. Petersen
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rævebakke", fritstaaende, dobbelt Jættestue.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidÆndret afsætning af den fredede jættestue.
2006
Museal restaurering - Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og MiddelalderDobbeltjættestuen blev ryddet for krat. De to dæksten over vestkammerets gang blev fjernet. En hjørnesten hældede kraftigt. Denne blev rettet op og sikret ved montering af rustfri stålstænger. En manglende hjørnesten blev erstattet med en sandsten. De to dæksten blev genplaceret. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld og dækket med et lag nøddesten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links