oversigt, set fra NNV
.
rest af kammer, set fra SØ
.
oversigt, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292426
Sted- og lokalitetsnummer
030402-129
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 2 x 16 x 25 m. midt på højen står resterne af et dyssekammer. Bevaret er den NV-langside, der består af en vældig stenblok sprængt i 4 dele. Randsten: NV 3, NØ 9, SØ 0, SV 8. NMI : Langdysse 2 x 16 x 25 m. (NV-SØ). Midt på højen står resterne af et dyssekammer orienteret på tværs af højens retning. Be- varet er den NV. langside, der består af en vældig stenblok sprængt i 4 dele, de 3 dele på plads, den fjerde væltet, end- videre den NØ. kortvæg, der består af en stenblok. Den SØ. langvæg er væltet og næsten dækket af jord og græs. Mod SV står overfor hinanden 2 høje gangsten. Inde i kammeret ligger en stor sten. Kammerets størrelse 1 x 2 m. Dy. 1,20 m. I hø- jens SØ. udkant står resterne af et dyssekammer orienteret i dannet af en stor stenblok. Ligeledes er begge kortsider be- varet, den NV. halvt væltet ind i kammeret, den SØ. faldet udefter. Dækstenen mangler. Ejeren kan huske, at overliggeren står i Egebjerggaardens have lige ud mod vejen til Nykøbing, som mindesten for Grundtvigs mor, hvis fødehjem var Egebjerg- gaarden. Kamrets størrelse 0,65 x 1,65 m Dy. 1,15 m. Rand- sten ; NV: 3, NØ: 9, SØ: 0, SV: 8. Nogle meter af højens SØ. del bortgravet. Bør restaureres.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Bankerne lige ved Stranden ligger i ikkun 28 Skridts Afstand fra Hinanden tvende Langdysser (se grundplanen)[sb 128 og sb 129]. Den anden Langdysse ligger i Retningen N.V.-S.Ø. Den er c. 74' l. 24' br. 20' fra den nordvestre Ende ligger en Gangbygning med et af oprindelig to kolossale Sidestene og en Endesten dannet 8' l. 2'10" br. Kammer og en 2 1/2' l. Gang mod S.V., der saa at sige afsluttes ved en af Randstenene. Gravkammeret har ikke i Mands Minde haft Dæksten. - 20' herfra ligger et firkantet Kammer i sammer Retning som Dyssen 4'5" l. 2'3" br., dannet af 2 Side= og 2 Endestene og med en flad Dæksten, der saa lang Tid man kan huske har ligget nedgleden. Af Langdyssens Randsten er kun en Del tilbage i opret Stilling. Endestenene mod N.V. ere 3 i Tal. Mod S.Ø. er Dyssen forstyrret. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 2 x 16 x 25 m (NV-SØ). Midt paa Højen staar Resterne af et Dyssekammer orienteret paa tværs af Højens Retning. Bevaret er den NV Langside, der bestaar af en vældig Stenblok sprængt i 4 Dele, de 3 Dele paa Plads, den fjerde væltet, endvidere den NØ Kortvæg, der bestaar af en Stenblok. Den SØ Langvæg er væltet og næsten dækket af Jord og Græs. Mod SV staar overfor hinanden 2 høje Gangsten. Inde i Kammeret ligger en stor Sten. Kammerets Størrelse 1 x 2 m. Dy. 1,20 m. I Højens SØ Udkant staar Resterene af et Dyssekammer orienteret i Højens Retning. Bevaret er den SV og den NØ Langvæg, hver dannet af en stor Stenblok. Ligeledes er begge Kortsider bevaret, den NV halvt væltet ind i Kammeret, den SØ faldet udefter. Dækstenen mangler. Ejeren kan huske, at Overliggeren staar i Egebjerggaardens Have lige ud mod Vejen til Nykøbing, som Mindesten for Grundtvigs Mor, hvis Fødested var Egebjerg-gaarden. Kamrets Størrelse 0,65 x 1,65 m. Dy. 1,15 m. Randsten: NV: 3, NØ: 9, SØ 0, SV: 8. Nogle Meter af Højens SØ del bortgravet. Bør restaureres.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, 1,5 x 25 x 16 m, orienteret ØSØ-VNV. Randsten : V : 2, N : 9, Ø : 2, S : 10. Der er muligvis bortgravet lidt fyld i den østlige ende af højen i gammel tid. Midt i højen rester af et dyssekammer, orienteret NNØ-SSV. Bevaret er en meget stor sidesten mod vest, der nu er kløvet i 3 dele, en gavlsten mod nord, samt en kort gang mod syd, bestående af 1 par bæresten. I kammeret liger en stor sten (indvæltet sidesten ?). Selve kammerets længde indvendig ca. 2,6 m, bredde ca. 1,1 m, højde 1,2 m. I østenden af højen et kammer, orienteret ØSØ-VNV, bygget af 4 sten. Gavlstenene væltet, ingen dæksten. Indvendige mål : længde ca. 1,6 m, bredde 0,8 m, højde 0,9 m. ** Seværdighedsforklaring ** To pæne langhøje med smuk beliggenhed. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links