Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28292
Sted- og lokalitetsnummer
010411-9
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Smuk langdysse, orienteret i ØV, ca. 17 m lang, ca. 8,6 m bred, med 2 dyssekamre; det vestlige er rektangulært, ca. 0,8 x 0,55 m, med 4 sten i kammeret og dæksten: det østlige kammer er femkantet, det er ca, 1,3 m langt og ved midten knap 1 m bred og består af på den nordlige og vestlige side af 2 sten, mod Ø og SØ af 2 sten, samt en tærskelsten i sydvestlige hjørne og har dæksten. 16 randsten, hvoraf 7 opretstående. Et par store træer ved Ø- og V-enden. NMI: Bør restaureres.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI den nordligste Deel af Hegnet og Nord for den Vei, der fører fra Kirkelte til Løveltegaard, ligger en Langdysse, der er 53' lang og paa Midten 27' bred. Der er 16 Randstene tilbage, hvoraf de 7 ere opretstaaende. Retning Vest-Øst. C. 18' fra den vestlige Ende staaer en rectangulair Steenkiste, der er 2 1/2' lang og 1 3/4' bred, Retning Vest-Øst. Den bestaaer af 1 Steen paa hver Side og 1 Steen for hver Ende samt en Overligger.- 9 1/2' Øst derfor er en anden Steenkiste, som fra Nord-Syd er 4' lang og over Midten 3' bred, den bestaaer paa den nordlige og vestlige Side af 2 Stene, mod Øst og Sydøst er der 2 Sidestene, hvoraf den sydligste har Retningen Nordøst-Sydvest, mellem denne og den vestlige Sidesten er der en Tærskelsteen. (Tegnet af E. Rondahl).
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSmuk Langdysse, orienteret i ØV, ca. 17 m l., ca. 8,6 m br., med 2 Dyssekamre, det vestlige er rektangulært, ca. 0,8x0,55 m, med 4 Sten i Kammeret og Dæksten, det østlige Kammer er femkantet, det er ca. 1,3 m l. og ved Midten knap 1 m br. og bestaar paa den nordlige og vestlige Side af 2 Sten, mod Ø og SØ af 2 Sten, samt en Tærskelsten i s.v.-lige Hjørne og har Dæksten. 16 Randsten, hvoraf 7 opretstaaende. Et Par store Træer ved Ø- og V-Enden.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangdyssen blev ryddet for krat. Et 10 cm tykt lag råjord hvorpå et op til 40 cm tykt blandet lag af muldjord og grus blev lagt på højen. Åbningen til kamrene blev holdt fri. Den nye højoverflade blev tilsået med græsfrø og en midlertidig indhegning blev opsat rundt om højen, som skulle fjernes igen i efteråret 1984. Se beretning.
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRydning af krat og nedhængende grene, samt pålægning af jord, til at holde på højfylden.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links