kammer, set fra syd
.
rævegrav under randsten i syd
.
rævegrav under randsten i syd
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34257
Sted- og lokalitetsnummer
040201-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/6 1924 Hofjægermester H. Bruun de Neergaard Afmærkn.: MS, 1930 F. Stoltze Langdysse, 1,4 x 10 x 30 m med rester af to kamre. SØ-kammer: 1 bæresten. NV-kammer: 5 bæresten. Randsten SØ. 1, NV 3, NØ 9, SV 7. Tæt bevokset med buske i ager.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 61'6" l. i NV-SØ, 25' br. med to aflangt firsidede Gravkamre i modsat Retning af selve Dyssen. Af det sø. Kammer er kun en Sten af den ene Langside tilbage. Den andet er 5' l. 2' (bredest), bygget af 2 Stene paa hver Side, en for hver Ende, en lavere mod N.Ø. Dæksten mangler. Kammeret er halvt fyldt med Jord. Af Randstene findes for den s.ø Ende 4, de yderste omvæltede, for den n.v. 3, langs den nø. Side 9, de to omfaldne udenfor Kredsen, langs den s.v. 7. Jordhøjens Fod, der staar brat afskaaren, naaer et Stykke udenfor Randstenene. Den Høj paa Allinge Mark, hvor de Billers Stamfader Thørne Bilde død 781(!) siges begraven (!) (se Kirkehist. Saml. III 2. s. 37), er efter al sandsynlighed ovenbeskrevne Langdysse, der da har været Kaldet "Thørne"= d.e. Tjørne- el. Torne-Høj, af samme naturlige Aarsag som saa mange andre Høje. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 1.4 x 10 x 30 m., med Rester af to Kamre. SØ.Kammer: 1 Bæresten. NV.Kammer: 5 Bæresten. Randsten: SØ.1, NV.3, NØ.9, SV.7. (Paa Grund af den tætte Bevoksning kunde Randstenene ikke kontrolleres nøjagtigt). Tæt bevokset med Buske. I Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,9 x 30 x 10 m. Langdysse, mål ca. 1,4 x 30 x 10 m, retning NV-SØ. Randsten SØ 3 (+2 små), NV 1, NØ 9, SV 7 (antal passer). Der er 2 kamre, mod SØ 1 bæresten og 1 mindre - ? - ca. 1 m mod NØ, ca. 4 m fra SØ-enden, rager ca. 0,5 m op over terræn. Mod NV er et aflangt kammer i NØ-SV'lig retning, med 2 bæresten på langsider, 1 for begge ender, lavest mod NØ, mål ca. 1,7 x 0,7 m, rager ca. 0,5 m op over terræn, ingen dæksten. Der ligger enkelte marksten (af ældre dato), kvas ved kamrene og der er en rævegrav i højside. Højen ligger på en ret jævn flade lige ved skråning ned mod Gyrstinge sø mod SV. Omtrent 500 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Større langdysse, på kant af bakkehæld ned mod Gyrstinge sø og Ringsted å. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links