Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20168
Sted- og lokalitetsnummer
141001-12
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1945 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 10 x 19,5 m stor, dens plane topflade hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Højen er græsklædt. På den sydlige del er enkelte træer og buske. 2 stensatte nicher i sydsiden. Østsiden er stensat med en stentrappe op til topfladen. Ved den vestlige og sydvestlige del af højfoden er en stensætning.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse (A) Taarup B, Avning S, Sønder Hald H. Længden er 72' Breden 36' og Højden er 8'. Længderetningen er fra N.N.Ø. - S.S.V. Paa dette anseelige og højtliggende Mindesmærke sees ingen Steen hverken ved Foden eller i de mange og store Brud. Brudene ere meget gamle, thi de ere begroede med Bøge over 100 Aar gamle. Fylden er begroet med Ege og Bøge paa græsklædt Grund. De Steen, der sees mellem dette og efterfølgende Mindesmærker, ere tilførte fra Markerne i en senere Tid. Fra Mindesmærket, der efter al Sandsynlighed er en Langdysse med kisteformede Kamre, som endnu kan antages at være ubrudte, haves en stor og smuk Udsigt især mod Syd og Vest. [[Frigivet 1945.]] [[Fredet se j.nr. F. 3510/72]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
1893
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 24+12 m. 2,5 m. høj omdannet til Haveanlæg. [[Fredet - se tillægsliste 1974]]Frigivet 1945. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2016:8, Status: C.
1972
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1974
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 10 x 19,5 m stor, dens topflade hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Højen er græsklædt. På den sydlige del er enkelte træer og buske. 2 stensatte nicher i sydsiden. Østsiden er stensat med en stentrappe op til topfladen. Ved den vestlige og sydvestlige del af højfoden er en stensætning.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAflang høj, ca. Ø/V orienteret. Temmelig plan topflade. I Ø, S og V er kanterne stensat, formentlig efter delvis afgravning, i Ø med trappe og stenklædning, i S i form af 2 grotter, i V som "fodkrans" af ret store heller. Dele af disse stensætninger er dog ret forfaldne. Selve højen i god stand med græsklædt top og en række smukke gamle bøge langs S-siden. §53-krænkelserne er beskedne og ikke påtaleværdige: En lille læmur af gasbeton er påbygget stuehusets SV-hjørne mod S og kommer højen så nær som 4-5 m. og nogle gl. beton-brøndringe samt lidt ældre grenaffald ligger 2-3 m. fra V-enden af højen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med meget gamle bøgetræer på sydsiden, heraf nogle der er ved at gå ud. Græs på nordsiden, men sparsomt græsdække på sydsiden. Stejl højside mod syd.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links