Oversigtsbillede - dyssen set fra V
.
Oversigtsbillede - dyssen set fra S
.
Sydlige dyssekammer set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33071
Sted- og lokalitetsnummer
190102-27
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/7 1898, købt. Afmærkn.: 1903, Sven Muller. Langdysse, 14 x 6,5 m, 1 m høj. 5 m fra sydvestenden et kammer med indgang fra sydøst; de to sidesten i sydvest og endestenen står, de to andre side- sten væltede. 9 m fra sydvestenden et andet kammer af 2 sidesten i hver side, 1 endesten og 1 tærskelsten. Randsten: nordøst 4 (1 væltet), sydøst 8 (1 væl- tet), sydvest 3 (1 væltet). 4' udenfor randstenene medindbefattet i frednin- gen. Lyngklædt i hede.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Langdysse. Dyssens Længderetning er ØNØ-VSV. Længden er 14,10 met. Brden 6,50 met. Jordfylden hæver sig 1,40 met. over Markens Niveau. Ved Østenden staaer to Hjørnesten og en Midtsten, alle rage høit op, Midtstenen 1,40 met. En Sten mellem Nordhjørnesten og Midtstenen er væltet fremefter. I Sydsiden er der 8 Sten alle staaende paa Plads. Ved Vestenden staaer to Hjørnesten og en Sten nærmere ved Sydhjørnestenen .. .. Nordhjørnestenen. I Nordsiden staa 5 paa Plads, men de sidde alle dybt nede i Jorden. 1 tæt ved Østhjørnet væltet udad. 5,10 met. fra Vestkanten af den vestlige Midtsten findes Vestsiden af et udgravet og forstyrret Gravkammer, som har haft sin Længderetning i S-N. Det er 2,10 met langt, 1,50 met bredt og 0,90 met dybt. I Vestvæggen to lodretstaaende Sten, i Nordvæggen en Sten, som falder meget stærkt indefter, i Østvæggen to Sten, som falde stærkt indefter, Tærskelsten er ikke synlig. En meget stor og jævnthældende Sten flad Sten, som ligger foran Indgangen næsten begravet i det løse Grus fra Udgravningen er temmelig sikkert Overliggeren. Der skjønnes at maatte være end et Gravkammer i Dyssen.
1898
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgt i 1898 af G.V. Blom for N01. Jvf. beretning af 18. april 1899. Fund: NM A 17172.
1898
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM A 17172: Flække, grå Flint med en hvid Aare. Defekt ved den ene Ende, 13,8 cm. lang. Fund fra Langdysse ved Bække, Ribe Amt. Indsendt af Figurmaler G. V. Blom som Udbytte af Undersøgelse for Museet. Funden i den ene Grav i en Langdysse paa Matr. Nr. 9 h af Bække By og S. Anst H., Ribe A. NM A 17172, der laa paa Højkant med Slagbulen mod N-V tæt op til Gravens vestre Væg, var det eneste Gravgods. Denne Grav er antagelig ligesom den anden Grav i Dyssen tidligere aabnet og tømt. Ved Fundet opbevares en Alklump fra Gravens Tærskelsten. Se iøvrigt Beretningen.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 6½ x 14 m. 1 m høj. 5 m fra SV-enden et kammer med indgang fra SØ. De to sidesten i SV og endestenen står, de to andre sidesten væltede. 9 m fra SV-enden et andet kammer af 2 sidesten i hver side. Randsten: NØ 4 (1 væltet). 4 ' udenfor randstenene medindbefattet i fredningen. Lyng i hede.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Tilstand som tidligere beskrevet. Ingen tilføjelser. Beskadigelser: Stenskader. Bevoksning: Græs, lyng. Omgivelser: Hede, plantage. Foto: S/H, 04, neg.nr. 26, set fra NØ. F, 03, neg.nr. 73, set fra NØ.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerUklar på reliefkort
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links