Oversigt fra syd
.
Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130395
Sted- og lokalitetsnummer
110110-46
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj i Ø-V, "Bavnehøj", 31 x 21 x 4(fra S) - 3(fra N) + vandtårn 2,2 m. Højen ombygget. Toppen affladet og en stor kuppelformet vandbeholder er bygget ind i højen mod N. Syd- siden afgravet i terrasse. Huller i højsiden mod S og V. Højen ligger meget smukt på et bakkedrag og kan ses meget langt. NMI: ....langt. Den anselige høj kunne derfor nok være fred- ningsværdig. Vandværket ejer kun selve højen, der har sit særlige matr.nr. Tegning i den gule liste.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Som tidligere beskrivelse, men nedslidte stier: En i sydsiden i højens østlige del, en tværs over højen lige vest for vandbeholderen. Endvidere flere nedslidte stier i græstørvsdækket på selve vandbeholderen. Umiddelbart vest for denne en let sænkning i overfladen, ca 5 m lang, 20-30 cm dyb, helt tilgroet. Bevokset med hybenkrat på sydsiden. Mål: 3x31x21 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske imponerende langhøj, men det visuelle indtryk domineres stærkt af vandbeholderen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links