4498 randstene i syd, vestdel. Set fra S.
.
4497 kammer bæresten. Set fra S.
.
4492 kammer bæresten. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37262
Sted- og lokalitetsnummer
040216-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse "Bavnen", 31,5 m lang Ø-V, 9-11 m bred, 1/2-1 m høj, omgivet af ialt 30 randsten hvoraf de 16 står på plads. I den vestlige del 2 meget store sten (rest af kammer), midt i højen en større fordybning med et par sten, muligvis efter kammer. Højen ujævn og forgravet, med græs og træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 100' i NV-SØ. 26' br., meget forstyrret. Den har haft anselige c. 4' h. tætstillede Randstene. Endestenene ere borte mod NV., omfaldne mod SØ., de ere ikke større end de andre Randstene. 30' fra S.Ø. Enden ses som Rest af et Gravkammer, hvis Dæksten er bortagen i Mands Minde, to kolossale Sidestene, den ene omfalden. De vise Kammeret c. 7' l. i samme Retning som Langdyssen c. 4' højt.
1920
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3726:2, Status: A
1936
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1936: Uforandret.
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStærkt forstyrret Langdysse, 27 x 8 m. Adskillige Randsten bevaret. I Midten 2 svære Sten, vistnok fra Kammer. Frigivet.
1972
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1972
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangdysse "Bavnen" 31,5 m lang Ø-V, 9-11 m bred, 1/2-1 m høj, omgivet af ialt 30 randsten hvoraf de 16 står på plads. I den vestlige del 2 meget store sten (rest af kammer), midt i højen en større fordybning med et par sten, muligvis efter kammer. Højen ujævn og forgravet, med græs og træer i ager.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randsten: Ø 4. N 7. V 2. S 16.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLangdysse. Kammerets to bæresten er placeret ca. 7 m fra randstenene i øst.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links