7843 GM G sten
.
7839 kammer åben ende
.
7841 kammer lukket ende
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
422712
Sted- og lokalitetsnummer
050501-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/12 1932. Gdr. Peter Aage Hansen Afmærkn.: MS 1933, Raklev. Tinglyst tekst Bogø 25/11 1932: Et fritstående dyssekammer beliggende nordligst på lodden, nær stranden. Kamret er sat af 2 sidesten og 1 endesten med overliggende dæksten på hvis underside ses skurestriber. Kamrets indgang vender mod NØ, ingen tærskelsten. Den østre sidesten er 2,15 m lang, den vestre 2,50 m lang og endesten 0,60 m bred. Dækstenen er 2 x 2 m i diameter og ca 0,80 m tyk. Højden i kamret ca 0,85 m. Yderligere beskrivelse kan tilføjes efter deklarationens tinglysning. I fredlysningen er indbefattet 1 m jord udenom dyssens område.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Retningen NØ-SV. c. 80' l. c. 22' br. Gravkammer af rektangulær Form 5' l. 2'6" br., 2' 10" h, dækket af en stor Overligger, nærmest Dyssens N.Ø. Ende. Bunden er over en 3' lang Strækning dækket af en flad Sten. Kammeret udgravedes (jvfr.Museets Protokol). Af Dyssens Randstene ere en Del endnu tilbage, det er anselige c. 6' høje Stene. - Langdyssen forefandtes saa tilgroet, at en Plan ikke kunde optages. Bevoksning: 1981: Græs
1880
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 80x22'. Rektangulært Kammer med Dæksten udgravet. En Del anselige Randsten. (Ant.= FM paa Bogø Matr. Nr. 1r. mflr: Fritstaaende Dyssekammer af 2 Sidesten, 1 Endesten og 1 Dæksten.)
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidÆndret beskrivelse.
1981
Museal besigtigelse - Museerne.dk
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående dyssekammer, VSV-ØSØ. Mål: 1,5 x 3,1 x 2,1 m Bestående af to store sidesten, samt dæksten. VSV-gavlen lukket med 2 store sten, der står bag hinanden. ØSØ-gavlen åben. Ved kammer er en lille hyld. --------------------------------------- Forkert beskrivelse i fredningskartotek, og forkert matrikelnummer, det rigtige er 1r. Ejer 1981: Johs. Klog Stenkildevej 1 4793 Bogø Fundanmeldelse indsendt 21/5 SAGSBEHANDLERKOMMENTARER: På luftfoto fra 1972 ses, at højen allerede da er sløjfet. Beskrivelsen: fredningskartoteket forkert. Rettet i overensstemmelse med tinglysningsdokumentets tekst. Bevoksning: 1981: Græs
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links