Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332635
Sted- og lokalitetsnummer
020610-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af langdysse, ca. 1,5 x 4 x 14 m. Omtrent i midten kammer, 2 bæresten og dæksten synlige. Et andet kammer ved NØ hjørnet, af 3 bæresten og uden overligger. Begge kamre har åbning mod øst.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Ø-V, stærkt bevoxet med Krat. Langs Foden af Høien, der er 6' h, staar saavel mod N som mod S en Række af 9 Sten, mod S i hver Hjørne 2 større Endesten, der ere væltede. Paa Midten, 25' fra den vestlige Ende, findes en Stenkiste, dannet af 2 Sten i hver Side imod N og S. Mod Ø er Kisten aaben, mod V lukket med en enkelt Sten. Længden 6', Bredden 2'. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse, ca. 1 1/2 x 4 x 14 m. Omtr. i Midten Kammer, 2 Bæresten og Dæksten synlige. Et andet Kammer ved NØ- Hjørnet, af 3 Bæresten og uden Overligger Begge Kamre har Aabning mod Ø.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1936: Noget mere ødelagt, ca. 14 x 4 m, Endvidere Randsten fjernede, mod S 5 Randsten.
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, mål ca 1,5x14x4 m med NØ-SV'lig længderetning. Et kammer omtrent på midten, 2 synlige bæresten og 1 dæksten (antagelig kløvet) med åbning mod NØ. Et kammer i højens MØ-hjørne, aflangt med 2 lange bæresten og 1 mindre, åbning mod NØ - ingen overligger. Stenene rager ikke over højens topflade. Dyssen er tæt bevokset med tjørn, hvad der hindrer nærmere beskrivelse, findes ca 400 m fra offentlig vej, ingen markvej. Ligger på skråning vinkelret på å og ådal, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links