Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41101
Sted- og lokalitetsnummer
230305-60
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Blans, bd. 6, bl. 6, art. 36. Tingl.: 12/11 1912, Den tyske Stat; købt for 350 RM. Afmærkn.: MS 1935, Raben. Langdysse, "Brudehøj", 35 m lang i N-S, ca. 12 m bred, 2,50 m høj. I nord- enden et hul 2 x 2,50 m bredt, 1 m dybt, heri 2 sidesten fra et kammer. Ved sydenden et 4 m bredt kraterformet hul til bunden, ca. 4 bredt, 2,50 m dybt med 2 m bred åbning gennem østsiden. Flere randsten. "Brudehøj" fredlyst ved anmærkning i Grundbogen af 12/11 1912 af den tyske stat, købt for 350 RM. Under "Abt.II daurnde Lasten und Einschrankungen des Eigentums: -- ausschliessliches Rechts, den auf den Parzellen 188/77 und 189/75 Kartenblatt 1 befindlichen Grabhugel zu offnen oder Veranderungen daran vorzunehmen, eingetragen fur den Kreis Sonderburg am 12. November 1912. 27-3-1913: eingetragen fur den preussische Staat." Må vel nu tilhøre den danske Stat, d.v.s. Nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1912
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKratbevoxet Langhøj, "Brudehøj". Ca. 35 m. lang i N-S, ca. 12 m. bred, 2-3 m. høj, højest fra Vest, idet Terrænet skraaner ret stærkt fra Ø. til V. Overfladen yderst ujævn, fuld af Ar efter gamle Gravninger. I Nordenden ses saaledes en rund Nedgravning, ca. 2 m. i Diam., ca. 1 m. dyb og med en Gang ud mod Ø. (her ses mange Sten i Væggen). I Midten af Højen en stor, flad Lavning efter en ældre, nu tilgroet Gravning, her synes at have staaet et Kammer, i Lavningens Sydende staar endnu en større Sten med en Fladside indad (mod Nord), formentlig en af Kamrets Sidesten. Af Randsten ses nogle faa lidt op ad Højsiden, mulig er her dog flere, idet et nærmere Eftersyn umuliggøres af det tætte Krat. Ogsaa i Sydenden af Højen er Afgravning: en rund, ca. 2 m. dyb, nu eftergroet Nedgravning, ca. 2,50 m. i Diam., men Krattet er meget tæt her. Adgang lettest fra Nordenden. Om Fund fra denne Høj vides intet. - "Brudehøj" købtes af den preussiske Stat lige før Verdenskrigens Udbrud og er fredlyst. Den omgivende Jord Ejer, Parcellist Hans Jensen, Lille Stapel, Blans, maa bruge Træerne, men ikke flytte Jord. - Se Fotografier Pl I.
1920
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Brudehøj", 35 m lang i nord-syd, ca. 12 m. bred, 2,50 m høj. I nordenden et hul 2 x 2,50 m bredt, 1 m. dybt, heri 2 sidesten fra et kammer. Ved sydenden et 4 m bredt kraterformet hul til bunden, ca. 4 m bredt, 2,50 m dybt med 2 m bred åbning gennem østsiden. Flere randsten.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stejle højsider og ujævn overflade. Bevokset med flere buske og træer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links