4553 top af høj med Nøddebjerggård og Bjergene på Høje Møn længst væk. Set fra V.
.
4547 omvæltet randsten med skåltegn i Ø-ende. Set fra Ø-ØNØ.
.
4545 oversigt. Set fra NNØ.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
423091
Sted- og lokalitetsnummer
050507-163
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 9 x 30 m. Orienteret Ø-V. Græsklædt i ager og bevok- set med enkelte buske. Randsten i N og S fuldtallige. I V 3 mandshøje randsten, i Ø 1, samt 1 væltet med skåltegn. NMI: (Seværdig).

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVelbevaret Langdysse paa flad Mark. 85'8" l. i NV-SØ, 24'6" br. Omtr. paa Midten lidt nærmere den nø. Ende er et rektangulært 6'l. 4'br.Gravkammer i samme Retning som Dyssen, 4' h. med en lav Endesten mod SØ. Kammeret er berøvet sin Dæksten. Langdyssens Randstene staa smukt opret, navnlig langs den sv. Side. Hjørnestenene og navnlig Endestenene, af hvilke der har været 3 for hver Ende, udmærke sig ved dres fremragende Størrelse. For den sø. Ende er Højden 7'-6'6"-4'6" (Hjørnestenen) for den nv. 5'. Den ene omfaldne Endesten for nv. Ende viser paa de opadvendte flade Side, der før vendte indad mod Dyssen, 27 skaalformede Fordybninger. (Se Grundplan og Prospekt). Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1889
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. 9 x 30 m. Orienteret Ø-V. Græsklædt i Ager og bevokset med enkelte Buske. Randsten i N og S fuldtallige. I V 3 mandshøje Randsten. I Ø 1, samt 1 væltet med Skaaltegn.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse Ø-V. 1,7 x 30 x 9 m. Meget store randsten: V:2, N:mindst 18, Ø:2, S:mindst 10. Skåltegn på væltet randsten mod Ø. Midt i højen et rektangulært kammer Ø-V, 2 x 1 m, 0,9 m dybt, uden dæksten og uden gavlsten mod vest. Langs nordsiden ligger en del marksten, som uopfordret lovedes fjernet. Højen er en del overvokset med tjørn og rose, hvoraf en del bør ryddes. Ifølge ejeren, Olga Hansen (76 år), sagde man, at der brændte lys på højen julenat, og så dansede troldene om dem. I hendes barndom havde en karl skræmt børnene ved at sætte en udhulet roe med lys i på højen julenat, næste jul turde børnene slet ikke gå ud. Markstenene fjernet 2/12-1981. ** Seværdighedsforklaring ** Præsentabel langdysse med over mandshøje sten i gavlene. Adgang fra markvej. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2010
Privat besigtigelse - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links