3536 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33222
Sted- og lokalitetsnummer
030202-21
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2/7 1931, greve A.P. Bernstorff Mylius til Kattrup. Langdysse 38 x 18 m med 2 jævnsides liggende kamre med henh. 3 og 4 bæresten, ingen dæksten; disse ligger i sydsiden af en røselignende forhøjning 1 x 8 m. Også i sydenden en lig- nende, omend lavere forhøjning, mens der ingen høj er på midten. Randsten: V 4, S 2, Ø 5, N 5. Krat. D. 12/11-43 modtaget tilladelse til fjernelse af bevoksningen.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå en stærkt bevoxet lavere Forhøjning ligger to fritstaaende Gravkamre i 4 1/2' indbyrdes Afstand. Det ene, 0stligste bestaar af 4 Sidestene, Dæksten mangler. Det er af reetangulair Form, 4 1/2' langt, 2 1/4' dybt og 2 1/2' bredt. De to mindre Endestene hælde stærkt indad. Længderetningen er SV-NØ. -Det andet Kammer kunde paa Grund af Bevoxningen ikke nøiagtigt indmaales, men syntes at være af samme Dimensioner som foregaaende dets længderetning er den samme: Dækstenen og den SV Endesten mangle. -De to nævnte Gravkamre kunde, efter den indbyrdes Beliggenhed, have været kamre i en Langdysse, men der saas ingen spor af Randstene eller Jordforhøining. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1937
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3322:61, Status: A
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 38 x 18 m., med 2 jævnsides liggende Kamre med henh. 3 og 4 Bæresten, ingen Dæksten, disse ligger i Sydsiden af en røslignende Forhøjning, 1 x 8 m., opad i Sydenden en lignende, omend lavere Forhøjning, medens der ingen Høj er paa Midten. Randsten: V. 4, S. 2, Ø. 5, N. 5. Krat.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse? (i udyrket stykke ca. 40x20 m). Indenfor et udyrket tilvokset stykke findes 2 forhøjninger, ene mod NØ, anden SV. Mod NØ mål ca 1,3x10x10 m med diffus fod. I V-kanten 2 aflange dyssekamre med 2 m' afstand, begge SØ-NV, det nordlige m/2 aflange bæresten (nordl. flækket) N-S og 1 mod Ø, indre mål nu ca 2x0,6 m, ingen sten mod V, ingen dæksten. Det sydlige bygget på samme måde, den V'lige endesten bevaret, ingen dæksten, indv. mål ca 1,4x0,6 m, kamrenes bæresten ligger ca 0,6 m under højtoppen. Der findes randsten, stenstykker og marksten, usikker tolkning, kamrene ligger "skævt" på højresten. Omtrent 13 m SV for kamrene findes en rund forhøjning, mål ca 1x10x10 m, hvor der anes randsten? og stentoppe i højen, + sekundære sten, intet tegn på kammer. Dog findes 1 lille "rammeformet" stenlægning på toppen, af marksten ca 15 cm store, indre mål ca 0,7x0,15 m. Tilfældighed/del af anlæg?, retning Ø-V. Ca 2 m fra NØ'lige højnings højfod er der anbragt et foderly af 4 stolper plankedækket med halm, ses ikke på afstand. Der findes også dynger af marksten hist og her samt grene/kvas. Der er adgang til dyssen ad en sti langs markskel. Den ligger højt i terræn nær skråning ned mod ådal mod NV, ca 100 m til landevej. Mål: 1,5x40x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse? højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHØJ 1 x 10 m. Mange sten ses i højtop og højfod, mange af dem dog marksten. I udyrket område.
1986
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTinglysning/aflysning på matr.nr. 8c samt tinglysning på matr. nr. 8d.
1987
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links