Herredstegninger
.
Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342314
Sted- og lokalitetsnummer
040108-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/3 1891 Gdr. Henrik Jensen i henhold til reservation i skøde fra Sorø Akademi. Beskrivelse på fr. dok. af 4-7-1956 (j. 546/56): Langdysse, ca. 1,8 m høj, 11 m bred og 39 m lang. Randsten: sydøst 10, sydvest 3, nordvest 18, nordøst 0, alle ret små og mere eller mindre forskudte og delvis jorddækkede. Et kam- mer med 4 bæresten og 1 dæksten. Græsklædt. Fredet ved dekla- ration af 5-3-1891. Mærkesten. Langdysse, 1,7 x 15 x 72 m. NØ-SV. Randsten: SV. 5 (1 v.), NV. 8, NØ. ingen , SØ. 11. På SV-enden af højen er tilført noget jord og græstørv, der skæmmer højlinien. Af højen be- står 32 m regnet fra SV og på denne del ligger kamret. Res- ten af højen ca. 40 m er mere eller mindre afgravet, ligesom den dyrkede mark æder sig ind på dette område. Disse 40 m synes ikke at høre under den gamle fredning, der kun omfatter ialt ca. 39 m og skønnes at kunne frigives. Men manden bør på egen bekostning fjerne den tilførte jord og græstørv. Dysse- kamret har overligger der er væltet lidt mod SØ. Kamret opr. dannet af 5 sten, nu kun 4 tilbage. Græsgroet og buskklædt. Mod ager og vej.

Undersøgelseshistorie

1857
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTre Steendysser [sb. 3, 4 og 00C ?] paa Döyringe Mark ved Sorö tæt ved Landeveien (Gaardmand Jens Henriksen). Den sydöstligste [sb 4?] 40 Al. lang, 12 Al. bred. Kamret, kisteformet, sat af 4 Steen. Omsætning 36 Stene.
1857
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, ca. 1,8 m høj, 11 m bred og 39 m lang. Randsten: sydøst 10, sydvest 3, nordvest 18,nordøst 0, alle ret små og mere eller mindre forskudte og delvis jorddækkede. Et Kammer med 4 bæresten og 1 dæksten. Græsklædt.
1956
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTilladelse til sløjfning af NØ-lig udløber af langdyssen, se tegn. Oprindelig 72 m lang med 2 kamre.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 3,3 x 39 x 11 m. Langdysse i NØ-SV'lig retning, mål ca. 1,8 x 39 x 11 m med en noget diffus højfod mod NØ. Opgav at tælle randsten p.g.a. vegetation, så ud til at være intakt. Kamret ligger nu på højmidten og bestod af 4 bæresten til aflangt kammer (ret små toppe) med 1 stor overligger ca. 1,5 m over højen, kamret ca. 1,5 x 0,6 m. Kamret måske i højens N-ende oprindeligt (?), orientering som højen. Der er en ældre telegrafpæl og byskilt indenfor 5 m fra højfod mod V. Der er en større grusgrav ca. 50-100 m mod V, derimellem en mark tilplantet med træer. ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse ud til landevej, ret højt i terræn, vid udsigt især mod SV. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdateret og usigneret plan og prospekt af dyssen (med forlængelsen, der synes at have været endnu en langdysse med spor af et fjernet kammer, forbundet med den sydvestlige del af sb. 4 med en smallere højning)
1993
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1993
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Nordlig ende er overgroet med krat.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links