Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1907116
Sted- og lokalitetsnummer
130102-32
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/10 1930. Gdr. Chr. Pedersen Ramdal og hustru Diplom Afmærkn.: MS. 1931, H. Kjær Ejer: Vestlige del af højen: Skive kommune Langhøj, 30 x 15 m, 2,7 m høj. Græs i udyrket areal. Højens 15 m lange forlængelse mod vest, der ligger på Skive kommu- nes grund, er deformeret af tyskerne og forsynet med et be- tonfundament, denne del af højen, der er adskilt fra resten ved et pigtrådshegn, bør udgå af fredningen.*) Ved langhøjens fod mod sydvest tilkastedes et hul ca. 2 x 2,50 m bredt og ca. 1,25 m dybt ved restaurering 1954. *)Tilføjelse 18.11. 1998/BPA: Ved fredningsrejsen i 1950 er længden angivet uden de 15 m. Denne beskrivelse er imidlertid aldrig tinglyst, hvorfor målene i den oprindelige deklarations- tekst fra 1930 stadig er gældende: Deklarationstekst 1930: En langhøj sydvestligst på gårdens samlede jorder. Langhøjen har længderetning ØNØ-VSV, 46 m l, 15 m br, 2,7 m høj med smukt hvælvet rygning. Ca 14 m fra VSV ende er der en flad tværsænkning, 3,5 m bred, 0,5 m dyb, tæt VSV derfor en afgravning, flad ca 2/3 m dyb. Ringe ujævnheder i ØNØ ende. Randsten mulig borttagne om foden. Lynggroet i agermark.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj på Skive Kasernes areal. Ligger i område med mange køretøjer, der er sat hegn i god afstand om højens østlige del. Helt tilgroet med egekrat.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links