Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432562
Sted- og lokalitetsnummer
070609-144
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dysse, ca. 0,5 m høj og 5 x 10 m stor, orienteret i NV-SØ. 22 randsten: i Ø 5, i N 6, i V 5 og i S 6, 0,3 - 1 m store. Ret ud for randstenskæden i N er en ca. 1 x 1,5 m stor sten, kløvet i gammel tid, liggende med den flade side vendt fra randstenene, muligvis en bæresten fra kammeret. Tværs over højen fra SV mod NØ ses et ca. 0,4 m dybt og ca. 3 m bredt hul. I hullet ca. 1,5 m fra den østlige side og ca. 2 m fra den sydlige ligger en meterstor sten. Mellem stenene og sydsiden er yderligere et hul, ca. 0,3 x 1 m. I skov.

Undersøgelseshistorie

1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse, 5x10 m indenfor randstenene, orienteret i NV-SØ. 22 randsten: i Ø 5, i N 6, i V 5, i S 6, 0,3-1 m store. Ret ud for randstenskæden i N ses en ca 1x1,5 m stor sten, kløvet i gammel tid, liggende med den flade side vendt udad (fra randstenskæden), muligvis en sidesten til kammeret. Tværs over højen fra SV mod NØ ses et ca 0,4 m dybt og ca 3 m bredt hul. I hullet ca 1,5 m fra den østlige side og ca 2 m fra den sydlige ligger en meterstor sten. Mellem stenene og sydsiden er yderligere et hul, ca 0,3x1 m. Ligger som lysning i gammel granbeplantning, hvor træerne står helt hen til randstsenskæden, men det er tydeligt at man har respekteret fortidsmindet. Bevoksning: 1987: Græs
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLokaliteten mgl. data.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links