Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312712
Sted- og lokalitetsnummer
020408-14
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 20 x 9 m; 2 sidesten af kammer. Randsten: S 4, Ø 2, N 2, graner.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse. V-Ø 60' lang, 26 1/2' bred. - 23' fra den østl. Ende et sammenstyrtet, kisteformet Kammer, Retning: V-Ø, kun de 2 Sidestene ere tilbage, den nordl. 5 1/2', den sydl. 6 1/2' lang (paa den indvendige side). Randstene: I den vestl. Ende: 2 væltede. I den sydl. Side: 4 staaende, 5 væltede. I den østl. Ende: 4 væltede (den største 5 2/3' lang). I den nordl. Side: 3 staaende, 5 væltede. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20 x 9 m, 2 Sidesten af Kammer. Randsten: S 4, Ø 2, N 2. Graner.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse Ø-V'lig retning, mål ca 20x9 m, højde 1,5 m over terræn. I midten 2 bæresten i Ø-V'lig retning, næsten dækket af højen. Den nordlige hælder en del mod S foroven, kan muligvis vælte, da kammeret er ca 1 m dybt, mod V 4 mindre sten synlige i kammerets side og på højen mod SV ligger en større sten, der rager ca 60 cm op, antagelig en nedvæltet dæksten. Randsten delvist dækket af marksten og kvas, S 11, Ø 2, V ?, N ? Langdyssen ligger på en skråning ned mod ådal på mark ca 1 km S for landevej - ingen adgang. Vidt udsyn. Ejer og adresseoplysninger på berejserblanket Aftalt at han skulle rydde højen inden vinter - han var indforstået. Genbesigtigelse 27/12-83. Ejer havde ikke fjernet sten, lovede at fjerne de nyere, især V for dyssen og fjerne en gammel stige og grene på dyssen. Fortalte det ulovlige i afbrænding på dyssen. Han sagde, at han selv var interesseret i, at det så lidt pænere ud, og ville sørge for afbrænding på marken. Dyssen kunne trænge til professionel pleje og restaurering. Jeg mener, at sagen bør afsluttes nu. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Notat til Sv.Thorsen. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links